,

Ułatwiamy inwestowanie w elektrownie wiatrowe

Energia odnawialna – doradztwo i pomoc

  • Pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji w elektrownie wiatrowe
  • Analiza umów dzierżawy ziemi pod turbiny
  • Wsparcie dla właścicieli ziemi w sprawach dzierżawy
  • Budowa przyłączy i stacji transformatorowych
  • Przygotowanie dokumentacji administracyjno-budowlano-elektroenergetycznej
  • Wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
  • Wnioski o wydanie warunków zagospodarowania przestrzennego
  • Raporty i badania ornitologiczne oraz chiropterologiczne
  • Projekty budowlane i elektroenergetyczne wraz z uzgodnieniami

Specjaliści AM-Wind są do Państwa dyspozycji także w sprawach formalnych związanych z realizacją elektrowni wiatrowych.

Zapewniamy wsparcie już na etapie planów: zakupu lub budowy elektrowni: analizujemy projekt, oferujemy doradztwo w sprawie dzierżawy, pomagamy uzyskać niezbędne wnioski i prawem wymagane pozwolenia, a także przygotowujemy wymaganą dokumentację. Dzięki nam zyskają Państwo pewność, że dokumentacja będzie rzetelnie przygotowana od strony formalnej a inwestycja będzie możliwa do zrealizowania.

Wspomagamy również właścicieli ziemi, którym zaoferowano dzierżawę terenu pod elektrownię wiatrową. Dbamy o to, by transakcja była korzystna dla obu stron.

Dowiedz się więcej lub uzyskaj wsparcie AM-Wind