projekt na farmę fotowoltaiczną 3MW – centralna Polska