Bonus 1MW Wróblik Królewski (uruchomienie, serwis wiosenny: mechaniczny i elektroniczny)