Bonus 1MW - Wróblik Królewski (sprzedaż turbiny, demontaż na terenie Niemiec, montaż)