Vensys 1,5 MW – Płońsk

(roczny monitoring środowiskowy)