Enercon E66 – Gaworowo (dokumentacja do decyzji środowiskowej, analiza hałasu, screening środowiskowy)