projekt na farmę fotowoltaiczną 3 MW – centralna Polska (decyzja środowiskowa, warunki zabudowy, warunki przyłączenia)