projekt na farmę fotowoltaiczną 2 MW – centralna Polska (decyzja środowiskowa, warunki zabudowy, warunki przyłączenia)