Enercon E82 – Świercze (dokumentacja do decyzji środowiskowej, analiza hałasu)