Vestas V52 – Płońsk (dokumentacja do decyzji środowiskowej, screening środowiskowy, analiza hałasu, raport o oddziaływaniu elektrowni na środowisko)