Vestas V80 - Niemcy Mannhagen (demontaż, transport do Polski)