,

Szkolenia

W szerokiej ofercie firmy AM-WIND związanej z elektrowniami wiatrowymi znajdą Państwo również szkolenia.

Dla realizacji zawodowej i naukowej firma AM-WIND podjęła się prowadzenia seminariów i szkoleń z zakresu energetyki wiatrowej.

Szkolenia prowadzone są przez absolwentkę studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Edwarda Urbańczyka - przewodniczącego senackiej komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Kierownika Katedry Analiz i Strategii Przedsiębiorstwa, Kierownika Studiów Doktoranckich.

uzyskała tytuł: doktora w dziedzinie : nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Publikacje naukowe

 1. Rozprawa doktorska Ocena efektywności funkcjonowania energetyki wiatrowej w Polsce
  Ocena efektywności funkcjonowania energetyki wiatrowej w Polsce
 2. Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej, w: Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, red. I. Rudawska, Studia i Prace WNEiZ, Nr 53 Tom III, Szczecin 2018
  Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej
 3. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na człowieka, w: Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, Wydawnictwo Fundacja na rzecz czystej Energii, Poznań 2016
  oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko
 4. XVII Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 23-25.02.2014 roku artykuł napisany wraz z Magdaleną Kachel-Jakubowska pt. Wpływ procesu planowania na prawidłowość oddziaływania siłowni wiatrowych na środowisko naturalne
  Wpływ procesu planowania na prawidłowość oddziaływania siłowni wiatrowych na środowisko naturalne
 5. Efektywność Racjonalnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej - studium przypadku, Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe USz, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013
  Efektywność racjonalnego wyboru sprzedawcy
 6. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko jako aspekt ekologiczny zrównoważonego rozwoju
  Konferencja Naukowa, Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju, WNEiZ Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 2013
  Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko
 7. Publikacja: Rynek Energii Nr 1 2013, czasopismo recenzowane, afiliowane przy IAEE, punktowane przez MNiSW; (lista filadelfijska); artykuł pt.Ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego produkcji energii elektrycznej farmy wiatrowej
  Ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego produkcji energii elektrycznej farmy wiatrowej
 8. Polityka ekologiczna i energetyczna w strategii zrównoważonego rozwoju, w: Strategia zrównoważonego Rozwoju, red. E. Urbańczyk, Materiały z VIII Konferencji Doktorantów, Szczecin, 29 września 2012, WNEiZ Uniwersytetu szczecińskiego, Szczecin 2012
  Polityka ekologiczna i energetyczna w strategii zrównoważonego rozwoju
 9. VIII Konferencja Naukowa Doktorantów - Strategia zrównoważonego rozwoju, Szczecin, 2012-09-20 artykuł pt. Polityka ekologiczna i energetyczna w rozwoju zrównoważonym
  Strategia zrównoważonego rozwoju
 10. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, Szczecin, maj 2012 artykuł pt. Współczesna polityka przedsiębiorstw energetycznych elementem społecznej odpowiedzialności biznesu
  Współczesna polityka przedsiębiorstw energetycznych elementem społecznej odpowiedzialności biznesu
 11. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. - "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa", Międzyzdroje, czerwiec 2012 artykuł pt. Działania międzynarodowe i krajowe na rzecz wdrażania odnawialnych źródeł energii w myśl strategii zrównoważonego rozwoju
  Działania międzynarodowe i krajowe na rzecz wdrażania odnawialnych źródeł energii w myśl strategii zrównoważonego rozwoju
 12. VII Konferencja Samorządowa Dylematy rozwoju zrównoważonego, Kalisz, kwiecień 2012 artykuł pt. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w strategii zrównoważonego rozwoju
  Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w strategii zrównoważonego rozwoju
 13. XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYZDROJE 16-18 VI 2011, artykuł pt. Evaluation of Credibility and Credit Risk for a Company Operating in the Sector of Wind Energy - Ocena wiarygodności i ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa działającego w sektorze energetyki wiatrowej.
  Ocena wiarygodności i ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa działającego w sektorze energetyki wiatrowej
  Evaluation of Credibility and Credit Risk for a Company Operating in the Sector of Wind Energy
 14. XVI edycja Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów Gospodarka a idee zrównoważonego rozwoju. Dokąd zmierza światowy system ekonomiczny, 24-25 maja 2010 r., Toruń Publikacja: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw wybrane zagadnienia, Red.naukowa K.Mieszkowski i K.Piech, Warszawa 2011
  Możliwości wykorzystania funduszy unijnych na energetykę odnawialną w Polsce w latach 2004-2006 i 2007-2013
 15. Publikacja: National Academy of the Culture and Leaders (Kiiv) University of Szczecin University of Economics in Wroclaw. Ukraine and Poland: selected social-economic and environmental issues, Kyiv-Szczecin 2010
  Narzędzia finansowania energetyki wiatrowej.
 16. Konferencja Naukowa "Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych" Międzyzdroje 2009. Publikacja: Artykuły Naukowe Studentów Studiów Doktoranckich Nauk Ekonomicznych i zarzadzania, Wydanie I, Szczecin 2009.
  "Wpływ światowego kryzysu na finansowanie energetyki wiatrowej w Polsce".
 17. Artykuł zgłoszony na: VII KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW, BANKÓW I INSTYTUCJI, Analiza Strategiczna w procesie zarządzania strategicznego
  Analiza Strategiczna w procesie zarządzania strategicznego

Artykuły w prasie

 • Co ważnego prócz pieniędzy dać nam może inwestycja w elektrownię wiatrową i jak ją zrealizować
  Przeczytaj artykuł
 • Jak finansować energetykę wiatrową ze środków unijnych Poradnik Ekologiczny "EKO i MY"
  Szczecin VII 2008
  Przeczytaj artykuł
 • Elektrownie wiatrowe - czy inwestycja tylko dla dużych, wiatr dla małych. Kwartalnik "Agroenergetyka"
  APRA Osielsko XII 2008
  Przeczytaj artykuł
 • Umowa dzierżawy bez tajemnic, Elektrownie wiatrowe - szanse i zagrożenia dla wydzierżawiających ziemię.
  Kwartalnik "Agroenergetyka" APRA Osielsko, I 2009
  Przeczytaj artykuł
 • Interes się kręci, gdy wiatrak dobrze wzniesiony. Kwartalnik "Agroenergetyka" APRA Osielsko, IV 2009
  Przeczytaj artykuł
 • Unia daje miliony euro, skorzystaj z pomocy. Kwartalnik "Agroenergetyka" APRA Osielsko, VII 2009
  Przeczytaj artykuł
 • Kryzys na rynku energii odnawialnej
  Przeczytaj artykuł
 • Szanse i zagrożenia wynikające z wydzierżawienia grunty pod elektrownie wiatrową
  Przeczytaj artykuł
 • Wiatr w śmigła, czyli właściwy wybór lokalizacji dla elektrowni wiatrowych.
  Przeczytaj artykuł

W naszej dotychczasowej działalności mieliśmy przyjemność również prowadzić:

Szkolenie "ABC ENERGETYKI WIATROWEJ" - Bełchatów - 20/21 luty 2010 Hotel "Habenda" Budzyń (trasa Poznań - Piła)

Szkolenie skierowane jest do: zainteresowanych energetyką wiatrową, potencjalnych inwestorów, małych i średnich przedsiębiorców oraz właścicieli ziem, którzy chcieliby wydzierżawić swoje ziemie pod elektrownie wiatrowe.

"...Każdy przedsiębiorca winien zapoznać się z przewodnikiem" który podpowie mu jakie działania należy podjąć, by sprawnie przeprowadzić realizację inwestycji. Nawet nie doskonały plan działania jest lepszy od jego całkowitego braku i braku świadomości. Posiadanie pewnej wiedzy ułatwia poruszanie się w kolejnych etapach realizacji inwestycji i sprawia, że łatwiej pokonywać przeszkody i trudności..."

Celem przygotowanego szkolenia jest:

 • przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z inwestowaniem w branży elektrowni wiatrowych
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego i umiejętnego poruszania się w kolejnych etapach inwestycji
 • przekazanie konkretnych informacji na temat:
  • planowania inwestycji w czasie
  • sposobu kalkulacji kosztów inwestycyjnych
  • czasu, jaki należy takiej inwestycji poświęcić
  • zakresu zezwoleń, licencji, koncesji, jakie należy uzyskać
  • kosztów eksploatacji
  • spodziewanych przychodów oraz zysków
  • budowy i rodzajów turbin wiatrowych.

Program szkolenia:

 1. Energetyka wiatrowa:
  • Istota i znaczenie elektrowni wiatrowych dla ochrony środowiska.
  • Czynniki wpływające na branżę
 2. Uwarunkowania prawne regulujące funkcjonowanie branży:
  • Prawo energetyczne
  • Dyrektywy Unijne
  • Regulacje prawne dotyczące etapów procesu inwestycyjnego
  • Regulacje dotyczące produkcji energii i świadectw pochodzenia
 3. Elektrownie wiatrowe:
  • Budowa i rodzaje elektrowni wiatrowych
  • Zasady dobór turbin
  • Turbina nowa czy używana
 4. Planowanie inwestycji budowy elektrowni wiatrowych:
  • Wybór lokalizacji
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • Badanie wietrzności
  • Decyzje lokalizacyjne i środowiskowe
  • Projekt energetyczny i budowlany
  • Zakup i transport turbiny
  • Montaż elektrowni wiatrowej
 5. Uwarunkowania ekonomiczne:
  • Rachunek ekonomiczny czy sozoekonomiczny
  • Składniki kosztów inwestycyjnych związanych z budową elektrowni wiatrowych
  • Kalkulacja przychodów i kosztów
  • Możliwości pozyskania finansowania inwestycji
 6. Administracyjne etapy procesu inwestycyjnego:
  • Omówienie wniosku do zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych
  • Omówienie wniosku do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej
  • Omówienie raportu oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko
  • Omówienie wniosku o pozwolenie na budowę
  • Omówienie wniosku o odbiór budowlany
  • Omówienie składników biznesplanu dla inwestycji- Omówienie wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
 7. Plenerowy wyjazd na pracującą elektrownię wiatrową i rozmowa z inwestorem.

Szkolenie "Energetyka wiatrowa praktycznie: od uwarunkowań ekonomicznych po wniosek o udzielenie koncesji" - Bełchatów - październik 2009

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych inwestowaniem w elektrownie wiatrowe. Firma AM-WIND prowadzi 8 paneli tematycznych:

 1. Energetyka wiatrowa:
  • Istota i znaczenie elektrowni wiatrowych dla ochrony środowiska.
  • Rozwój energetyki wiatrowej na świecie.
  • Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.
  • Czynniki wpływające na sektor energetyki odnawialnej.
 2. Zagadnienia prawne regulujące funkcjonowanie branży:
  • Prawo energetyczne.
  • Dyrektywy Unii Europejskiej.
  • Regulacje prawne dotyczące etapów procesu inwestycyjnego.
  • Produkcja energii a handel prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia.
 3. Elektrownie wiatrowe:
  • Rodzaje turbin.
  • Budowa elektrowni wiatrowej.
  • Dobór turbin.
  • Turbina nowa czy używana
 4. Planowanie inwestycji budowy elektrowni wiatrowych:
  • Wybór lokalizacji.
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
  • Badanie wietrzności.
  • Decyzje lokalizacyjne i środowiskowe.
  • Projekty energetyczne i budowlane.
  • Budowa infrastruktury towarzyszącej.
  • Zakup i transport turbiny.
  • Wznoszenie elektrowni wiatrowej.
 5. Uwarunkowania ekonomiczne:
  • Rachunek ekonomiczny czy sozoekonomiczny
  • Składniki kosztów inwestycyjnych związanych z budową elektrowni wiatrowych.
  • Kalkulacja przychodów i kosztów.
  • Wstępny kosztorys inwestorski.
 6. Administracyjne etapy procesu inwestycyjnego:
  • Omówienie i przygotowanie wniosku do zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych.
  • Omówienie i przygotowanie wniosku do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Omówienie raportu oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko.
  • Omówienie i przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.
  • Omówienie i przygotowanie wniosku o odbiór budowlany.
 7. Omówienie składników biznesplanu dla inwestycji.
 8. Omówienie i przygotowanie wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.

Konferencja "Walory inwestycji w generację wiatrową w obszarze wschodniej małopolski" - Tarnów, czerwiec 2009

Organizatorem konferencji był Ośrodek Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie. Konferencja była ukierunkowana na praktyczną, użyteczną wiedzę dla zamierzających inwestować w generację wiatrową.

Inwestycje w generację wiatrową, która wg rządowych planów ma zabezpieczyć 2,3% energii zużywanej - obecnie posiadają optymalną koniunkturę wobec dostępności do programów finansowania środkami UE. Propagacja i intensyfikacja tej wiedzy z akcentem na jej praktyczny wymiar jest obecną ofertą Tarnowskiego Oddziału NOT.

W tej konferencji mieliśmy przyjemność prowadzić 3 sesje tematyczne:

Sesja 1: Planowanie inwestycji budowy elektrowni wiatrowych

 1. Praktyczne aspekty etapów procesu inwestycyjnego:
  • Planowanie inwestycji i czas realizacji
  • Wybór lokalizacji.
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
  • Badanie wietrzności.
  • Decyzje lokalizacyjne i środowiskowe.
  • Projekty energetyczne i budowlane.
  • Zakup i transport turbiny.
  • Wznoszenie elektrowni wiatrowej.
 2. Regulacje Prawne dotyczące etapów procesu inwestycyjnego

Sesja 2: Uwarunkowania ekonomiczne:

 1. Rachunek ekonomiczny czy sozoekonomiczny
 2. Elektrownie wiatrowe:
  • Dostawcy na rynku światowym.
  • Rodzaje turbin.
  • Dobór turbin.
  • Turbina nowa czy używana.
 3. Kalkulacja kosztów inwestycyjnych.
 4. Finansowanie inwestycji.

Sesja 3: Panel dyskusyjny

Seminarium naukowe "ABC Energetyki wiatrowej" - Mielec, marzec 2009

Na podstawie wiedzy i własnych doświadczeń z realizacji inwestycji na tym seminarium mieliśmy przyjemność prowadzić 4 panele tematyczne:

 1. Ogólne wprowadzenie do zagadnień energetyki wiatrowej:
  • Rozwój energetyki wiatrowej w różnych krajach.
  • Liczba instalacji, moc zainstalowana, produkcja energii w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.
  • Forma własności instalacji w Polsce. Przedstawienie największych graczy.
  • Czynniki blokujące rozwój oraz stymulujące rozwój energii w Polsce.
 2. Uwarunkowania prawne:
  • Prawo energetyczne.
  • Przyłączenie wiatraka do sieci.
  • Mechanizm wsparcia - świadectwa pochodzenia.
  • Prawo podatkowe.
 3. Uwarunkowania ekonomiczne:
  • Kalkulacja kosztów inwestycyjnych.
  • Finansowanie inwestycji - kredyty, pożyczki, dotacje.
  • Kalkulacja kosztów eksploatacji elektrowni wiatrowej.
  • Podatki i opłaty: (podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości, inne podatki i opłaty).
 4. Jak rozpocząć i przeprowadzić proces inwestycyjny:
  • Pierwszy krok.
  • Lokalizacja.
  • Zgody i pozwolenia - co wymaga uzyskania zgody, pozwolenia, jaka jest droga uzyskania.
  • Projekty - wykonawcy, zakres elementów podlegających projektowaniu.
  • Budowa elektrowni wiatrowej, zamówienie i montaż maszyn i urządzeń.
  • Rozruch i odbiór inwestycji.
  • Podpisanie umów na sprzedaż energii elektrycznej i praw majątkowych do świadectw pochodzenia.
  • Trwałość inwestycji.