turbina 2 MW – Świercze (dokumentacja do decyzji środowiskowej, screening środowiskowy, analiza hałasu, raport o oddziaływaniu elektrowni na środowisko)